Loading color scheme

Mešovita starosna grupa

Montesori grupe su mešovite, jer mlađa deca uče od starijih, a starija utvrđuju znanje i samopouzdanje pomažući mlađima.

MEŠOVITA STAROSNA GRUPA

U Montesori dečijoj kući, deca nisu podeljena, strogo, generacijski. Budući da deca u svom psiho-fizičkom razvoju napreduju različitim tempom, u našoj kući postoje dve grupe dece koje su mešovitog sastava. Jednu grupu (mlađu) čine deca do 3. godine, a drugu (stariju) deca od 3. do 6. godine.

Ova podela ne znači da će dete koje napuni tri godine, po pravilu, biti u grupi starije dece. Kao što je pomenuto, deca napreduju i razvijaju se različitim tempom, pa se tako može desiti da dete koje ima 3 ili više godina bude u „mlađoj“ grupi i obrnuto, dete koje još nije napunilo 3 godine, a razvojno je spremno, može preći u „stariju“ grupu dece. Ova podela se vrši na osnovu razvojnih karakteristika deteta.

Dete do 3. godine „upija“ sve iz okoline i njegov mozak funkcioniše drugačije nego kasnije u životu. U periodu od 3. do 6. godine, dete ima potrebu i kapacitet za aktivno i svesno sticanje znanja i uvežbavanje različitih veština i tako postepeno gradi svoju ličnost sve dok ne ovlada sposobnošću razumevanja i rasuđivanja u šestoj godini.

Mešovit sastav grupe je višestruko koristan za svako dete posebno jer pruža različite mogućnosti da deca razvijaju svoje sposobnosti i interesovanja. Na primer, dete koje nema dovoljno dobro razvijen jezik ili raspolaže malim fondom reči u svom rečniku, u mešovitoj grupi ima priliku da sluša drugu decu kojim je ta sposobnost razvijenija i tako spontano i usvaja znanja i bogati svoj rečnik. U grupama „mlađe“ i „starije“ dece, ona deca koja su starija u svojoj grupi su u stanju da urade mnoge stvari i obavljaju različite aktivnosti bez pomoći odraslih. Zbog toga su starija deca dobar primer ili model mlađoj deci u situacijama kada im je ovakva vrsta pomoći potrebna.

Pomažući mlađoj deci, starija deca se osećaju ponosno, a istovremeno učvršćuju svoja, do tada, stečena znanja i razvijene veštine, ali i svoje samopouzdanje. Ovako sačinjena mešovita grupa dece, za svako dete predstavlja „prirodnu“ sredinu za napredovanje i razvoj samostalnosti, jezika, inteligencije, volje i motorike.

Različita istraživanja, kao i iskustva u radu, pokazuju da deca koja provode vreme sa decom različitog uzrasta, u većoj meri napreduju nego deca koja vreme provode isključivo sa svojim vršnjacima.