Loading color scheme

Didaktički materijal

Dostupan detetu, podstiče aktivne delatnosti deteta, primeren je potrebama i sposobnostima deteta, omogućava uočavanja greške u radu.

DIDAKTIČKI MATERIJALI

Montesori dečija kuća deci stavlja na raspolaganje najveći broj najkvalitetnijih montesori didaktičkih materijala. Materijali su pažljivo odabrani, napravljeni po montesori standardima i u izuzetno prijatnom i savremenom prostoru raspoređeni i predstavljaju veoma važan uslov za pravilan psiho-fizički razvoj svakog deteta.

Didaktički materijali su razvrstani prema oblastima razvoja deteta („centri interesovanja“), a dele se na: praktični, senzorni, matematički, jezički i kosmički (likovni, muzički) centar. U svakom od ovih centara, materijali su raspoređeni na police (police su u visini dece i tako su svi materijali uvek i lako dostupni deci), neki materijali se nalaze na stolu, a neki su na podu i deca ih na tim mestima uvek mogu naći. Kada dete pokaže interesovanje za rad sa nekim od materijala, vaspitač mu pažljivo pokaže kako se i šta se radi sa njim i onda detetu ostavlja mogućnost da taj materijal samostalno koristi svaki put kada to poželi. Materijali se uvek vraćaju na svoje mesto. Na ovaj način deca razvijaju urođenu potrebu za redom i uređenošću.

U radu sa montesori didaktičkim materijalima, deca koriste male i velike tepihe ili sto. Na ovaj način, deca obezbeđuju svoj lični prostor za rad, a istovremeno, ako neko drugo dete želi isti taj materijal, veoma lako shvata da treba da sačeka da dete koje već radi završi, vrati materijal na mesto i tek onda ga može uzeti. Na ovaj način se kod dece razvija strpljenje, ali i lepo ponašanje. Na primer, deca se između sebe mogu dogovoriti ko će kada sa kojim materijalom raditi. Iz ovih razloga, između ostalog, svi montesori didaktički materijali su u jednom primerku.

Montesori didaktički materijali su prijatnih boja, te tako deci ne skreću pažnju na neke detalje, već podstiču koncentraciju u radu. Rad sa svakim didaktičkim materijalom je proces, ima svoj početak, sredinu i kraj. To znači da se materijal uzima samostalno, nosi se na tepih ili sto, radi se sa njim onoliko dugo koliko dete želi i na kraju, sve se vraća na svoje mesto.

Svi montesori didaktički materijali su takvi da deci omogućavaju uočavanje greške u radu. Deca samostalno u toku rada otkrivaju da li su nešto dobro uradila ili nisu. Na ovaj način, dete nije frustrirano zato što ne uspeva nešto da uradi, već mu sam materijal daje dobre smernice.

Pored rada sa didaktičkim materijalima, u montesori dečijoj kući se posebna pažnja posvećuje uključivanju dece u svakodnevne aktivnosti praktičnog života. To je od posebnog značaja za razvoj samostalne i jake ličnosti. Boravak u dečijoj kući, decu podstiče da se (naravno, ako su za to zainteresovani) uključuju u pripremanje užine (prave čaj, čiste i slažu voće na tanjir...), postavljanje i pospremanje stola pre i nakon obroka, zalivanju biljaka, hranjenju ribica... Naravno, vaspitač je uvek tu da vodi računa o bezbednosti i higijeni dece, ali i on učestvuje u aktivnostima. Dečija kuća je jedna „velika porodica“ koja vodi računa o svom okruženju. Tako se deca osećaju sigurno, a odvajanje od roditelja za njih ne predstavlja stres.

Budući da se posebna pažnja mora obratiti na fizički razvoj deteta do 6. godine, obezbeđeni su svi uslovi za pravilan i optimalan fizički razvoj deteta. Postoji velika terasa sa različitim igračkama koje podstiču razvoj krupne motorike i obezbeđuje da deca dovoljno vremena u toku dana provode napolju na vazduhu. Kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju da deca borave napolju, na raspolaganju im je veliki motorički centar (igraonica) u kome se nalaze svi neophodni elementi za fizički razvoj deteta (tobogan, različiti elementi za provlačenje, preskakanje...).