Loading color scheme

Montesori pedagogija

Montesori pedagoška metoda uvažava dečije interesovanje i odnosi se prema detetu kao individui.

MONTESORI PEDAGOGIJA

Montesori pedagoška metoda uvažava dečije interesovanje i odnosi se prema detetu kao individui. Grupe su mešovite, jer mlađa deca uče od starijih, a starija utvrđuju znanje pomažući mlađima. Svako dete uspostavlja vlastiti tempo rada otkrivajući nove sadržaje ili utvrđujući ono što je već naučilo.

Montesori je put na kojem deca u potpunosti koriste i razvijaju svoje genetske potencijale. Na ovaj način se jaki usavršavaju, a slabi jačaju. Navike, veštine i znanja koje dete usvoji u Montesori okruženju pomoćiće mu da radi efikasnije, zapaža pažljivije, da se koncentriše efektivnije i da se lakše snađe u novim situacijama.

Sve je prilagođeno detetu i njegovim potrebama za pravilan psihofizički razvoj. Priroda deteta mu nalaže da bude aktivno da bi se razvilo. Dete je od rođenja do šeste godine čulni istraživač. Dete prolazi kroz periode osetljivosti, i postoji vreme kada će dete kroz igru i upotrebu didaktičkih materijala najlakše usvojiti razne pojmove, znanja i veštine.

Posebno je važan period od treće do šeste godine, takozvani period upijajućeg uma, jer tada dete kao sunđer upija informacije sa neverovatnom lakoćom. Ukoliko mu se u tom periodu obezbedi mogućnost da se pravilno razvija, moguće je da dete u kasnije u svom životu iskoristi svoj genetski potencijal do maksimuma. Individualni pristup svakom detetu, realno okruženje u vidu mešovitih starosnih grupa i rad sa originalnim Montesori materijalima omogući će detetu razvoj jezika, samostalnosti, inteligencije, volje, discipline, svih njegovih čula i stvaranje jake ličnosti. Takvo dete će sa šest godina na svet gledati "sa više boja", sa više praktičnog iskustva i velikom željom za učenjem i istraživanjem.