Loading color scheme

Predškolci

Rad sa decom predškolskog uzrasta.

Priprema deteta za polazak u školu je proces koji se odvija čitavog predškolskog perioda u okviru podsticanja opšteg razvoja deteta. Cilj pripremnog predškolskog programa je da se detetu pruže uslovi i podsticaji kroz koje će razvijati sve svoje sposobnosti i svojstva ličnosti, proširiti svoja iskustva, steći nove oblike učenja, saznavanje i ponašanje.

Pomoću sadržaja koji su deci bliski i zanimljivi podstiče se i usmerava njihov dalji rast i razvoj, jača fizičko i mentalno zdravlje dece kako bi bila spremna za napore koji ih čekaju u školi. To podrazumeva, između ostalog, usvojenost odgovarajućih normi i pravila ponašanja, spremnost za saradnju i komunikaciju, izgrađenu samosvest, sposobnost samokontrole i samoocenjivanja, razvijenu volju, pravilan odnos prema radu i obavezama kao i stečeno pouzdanje u odnosima sa drugima. Dečije saznanje se postepeno bogati, gradi se celovitiji pogled na stvari i pojave i deca se više osamostaljuju u zaključivanju.

Spremnost za polazak u školu se određuje kao spremnost deteta da stiče i razvija veštine, sposobnosti i znanja koje su osnova za dalje školovanje. Ta spremnost podrazumeva fizičku, intelektualnu, socijalnu i emocionalnu zrelost, ranije iskustvo i motivaciju za učenje.