Česta pitanja

Šta je Montesori?

Montesori pedagoška metoda uvažava dečije interesovanje i odnosi se prema detetu kao individui. Grupe su mešovite, jer mlađa deca uče od starijih, a starija utvrđuju znanje pomažući mlađima. Svako dete uspostavlja vlastiti tempo rada otkrivajući nove sadržaje ili utvrđujući ono što je već naučilo. Montesori je put na kojem deca u potpunosti koriste i razvijaju svoje genetske potencijale. Na ovaj način se jaki usavršavaju, a slabi jačaju. Navike, veštine i znanja koje dete usvoji u Montesori okruženju pomoćiće mu da radi efikasnije, zapaža pažljivije, da se koncentriše efektivnije i da se lakše snađe u novim situacijama.

Sve je prilagođeno detetu i njegovim potrebama za pravilan psihofizički razvoj. Priroda deteta mu nalaže da bude aktivno da bi se razvilo. Dete je od rođenja do šeste godine čulni istraživač. Dete prolazi kroz periode osetljivosti, i postoji vreme kada će dete kroz igru i upotrebu didaktičkih materijala najlakše usvojiti razne pojmove, znanja i veštine. Posebno je važan period od treće do šeste godine, takozvani period upijajućeg uma, jer tada dete kao sunđer upija informacije sa neverovatnom lakoćom. Ukoliko mu se u tom periodu obezbedi mogućnost da se pravilno razvija, moguće je da dete u kasnije u svom životu iskoristi svoj genetski potencijal do maksimuma. Individualni pristup svakom detetu, realno okruženje u vidu mešovitih starosnih grupa i rad sa originalnim Montesori materijalima omogući će detetu razvoj jezika, samostalnosti, inteligencije, volje, discipline, svih njegovih čula i stvaranje jake ličnosti. Takvo dete će sa šest godina na svet gledati "sa više boja", sa više praktičnog iskustva i velikom željom za učenjem i istraživanjem.

Koja je razlika između Montesori i tradicionalnog predškolskog obrazovanja?

Ukratko, Montesori ističe učenje kroz svih pet čula, a ne samo kroz slušanje, gledanje i čitanje. Deca u Montesori ustanovama uče po sopstvenom, individualnom tempu i prema sopstvenom izboru aktivnosti kojih ima na stotine. Deca nisu dužna da sede i slušaju vaspitača kako im govori kao grupi, već su angažovana u individualnim ili grupnim aktivnostima samostalno, sa materijalima sa kojima ih je upoznao vaspitač (jedan na jedan) i koji zna šta je svako dete spremno da uradi. Učenje je interesantan proces otkrivanja, koji vodi do koncentracije, motivacije, samodiscipline i ljubavi za učenjem.

Odakle potiče Montesori?

Montesori obrazovanje potiče iz 1907. godine, a osnovala ga je Dr Marija Montesori (Maria Montessori), prva žena lekar u Italiji. Ona je zasnovala svoje obrazovne metode na osnovu naučnog posmatranja dečijeg procesa učenja. Vođena svojim otkrićem da deca sama sebe uče, Dr Montesori  je dizajnirala "pripremljeno okruženje" u kome deca mogu slobodno da biraju neko od dostupnih razvojno odgovarajućih aktivnosti. Sada, nakon više od jednog veka od prve "dečije kuće" u Rimu (casa di bambini), Montesori obrazovanje se može naći u celom svetu, za uzrast od rođenja do adolescencije.

  • Subvencije

    Naša PU sarađuje sa Gradskom upravom Grada Beograda (Sekretrarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu).

  • Da li ste znali?

    Održavanje lične higijene i stvaranje higijenskih navika je sastavni deo našeg vaspitnog rada.

  • Naši standardi

    Najstručniji montesori vaspitači; najlepša Montesori "pripremljena" sredina; sa najvećim brojem didaktičkih materijala.