Da li ste znali?

Održavanje lične higijene i stvaranje higijenskih navika je sastavni deo našeg vaspitnog rada.

Zato je deo prostora opremljen toaletom za decu, koji je u potpunosti prilagođen njihovim potrebama i visini. Time se podstiče samostalnost i razvoj higijenskih navika. Naravno, vaspitač je tu da pomogne. Svakom detetu je posebno obezbeđena korpa sa njegovim ličnim stvarima. Kroz ovakav pristup, samo odvikavanje od pelena je manje stresno i za dete i za roditelje.

  • Subvencije

    Naša PU sarađuje sa Gradskom upravom Grada Beograda (Sekretrarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu).

  • Da li ste znali?

    Održavanje lične higijene i stvaranje higijenskih navika je sastavni deo našeg vaspitnog rada.

  • Naši standardi

    Najstručniji montesori vaspitači; najlepša Montesori "pripremljena" sredina; sa najvećim brojem didaktičkih materijala.