Subvencije

Naša PU sarađuje sa Gradskom upravom Grada Beograda (Sekretrarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu).

Roditelji će u našu Ustanovu sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić, moći da upišu svoje dete i da od Grada ostvare pravo na subvenciju. Subvencije se ostvaruju od Septembra 2015., a roditelji plaćaju punu cenu našoj Ustanovi, dok Grad svoj deo refundira roditeljima do kraja meseca za predhodni mesec.

  • Subvencije

    Naša PU sarađuje sa Gradskom upravom Grada Beograda (Sekretrarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu).

  • Da li ste znali?

    Održavanje lične higijene i stvaranje higijenskih navika je sastavni deo našeg vaspitnog rada.

  • Naši standardi

    Najstručniji montesori vaspitači; najlepša Montesori "pripremljena" sredina; sa najvećim brojem didaktičkih materijala.