2012

Ove godine je planiran vaspitni program prema Montesori pedagogiji, projektovan je i opreman prostor prema najvišim ekološkim i Montesori standardima. Naporno se radilo na pripremi programa, projektovanju i opremanju prostora za boravak dece, kao i pronalaženju najboljih Montesori vaspitača.