Zašto Montesori?

Šta moje dete dobija pohađajući Montesori vrtić?

Montesori grupe dece su heterogene, što znači da mlađa deca uče od starije, a starija deca stiču samopouzdanje kada mlađa deca uče od njih. Kod tradicionalnih vrtića se radi u homogenim grupama, sva deca su istog uzrasta.

Montesori pedagogija poštuje dečiji tempo učenja, dok kod tradicionalnih vrtića postoji krutost nastave i režima rada. Montesori metoda se zasniva na praktičanom radu i neposrednom iskustvu, dok je kod tradicionalnih vrtića dominantna uloga udžbenika.

Montesori pruža kosmičko obrazovanje, što znači da je detetu svet predstavljen u celini, dok kod tradicionalnih vrtića postoji mehanička rascepkanost naučnih disciplina na predmete.

Motivacija po Montesori pedagogiji je ličnim razvojem,a kod tradicionalnih vrtića postoji motivacija vaspitačem.

Montesori didaktički materijal je materijal sa kontrolom greške, dok kod tradicionalnih vrtića vaspitač vrši kontrolu.

Montesori predstavlja iskustveno učenje, a kod tradicionalnih vrtića se vrši podučavanje.

Montesori pedagogija se zasniva na individualnom radu sa detetom, dok se kod tradicionalnih vrtića radi se sa celom grupom.

Montesori vaspitač je posmatrač i usmerava dete, a kod tradicionalnih vrtića vaspitač je u središtu i dominira.

Po Montesori pedagogiji dete samo formira svoj ciklus aktivnosti i uključuje se samostalno u kolektivni rad, dok se kod tradicionalnih vrtića ciklus aktivnosti odvija po strogom rasporedu.

Montesori pedagogija omogućava slobodu kretanja i rada, dok su kod tradicionalnih vrtića mesta rada za stolom.

Montesori podstiče učenje samodiscipline, a kod tradicionalnih vrtića vaspitač disciplinira.

Montesori pedagogija podstiče uzajamno pomaganje među decom, a kod tradicionalnih vrtića vaspitač pomaže.

Montesori pedagogija podrazumeva nekoliko prekida rada, dok kod tradicionalnih vrtića postoji neprestano prekidanje rada.

Montesori pedagogija podstiče da deca biraju vežbe od ponuđenog materijala, a kod tradicionalnih vrtića vaspitač određuje rad.

Montesori vaspitač poštuje individualni tempo rada, a kod tradicionalnih vrtića vaspitač određuje tempo rada.

Montesori pedagogija podstiče slobodu samostalnog otkrivanja, dok kod tradicionalnih vrtića vaspitač predaje.

Montesori pedagogija se fokusira ka konkretnom, dok kod tradicionalnih vrtića postoji fokus ka abstraktnom.

Montesori učenje je bazirano na realnom životu, a kod tradicionalnih vrtića postoji "igranje uloga".

Po montesori pedagogiji je izvor znanja dete-sredina-materijal, a kod tradicionalnih vrtića je vaspitač izvor znanja.

  • Upis predškolaca 2017/18

    U toku je upis predškolaca za 2017/18 godinu. Zakažite posetu PU i rezervišite mesto za Vaše dete na vreme.

  • Subvencije

    Naša PU sarađuje sa Gradskom upravom Grada Beograda (Sekretrarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu).

  • Zašto Montesori?

    Šta moje dete dobija pohađajući Montesori vrtić?