Loading color scheme

Blog

Adekvatna kritika

Adekvatna kritika je poruka upućena drugoj osobi s ciljem da ta osoba promeni svoje ponašanje koje je ugrožavajuće, nepravedno ili neprihvatljivo u određenoj situaciji...

Kada kritikujemo ponašanje deteta važno je da navedemo i šta je poželjno ponašanje u odnosu na nepoželjno ponašanje koje kritikujemo. Na primer, možemo da kažemo: ,,Nije u redu da ne kažeš dobro jutro vaspitačicama kad dolazimo u vrtić. To je odraz nepoštovanja prema njima. Kad dolazimo u vrtić uvek treba da pozdravimo vaspitačice i drugare“. Bilo bi pogrešno i neefikasno da kažemo: ,,Baš si nekulturan. Vidiš kako te vaspitačice pozdravljaju a ti samo ćutiš i okreneš glavu“. Na ovaj način ćemo verovatno zatvoriti komunikaciju sa detetom i ostaće konfuzna i neprijatna osećanja u vezi situacije koja se dogodila a da nismo uputili detetu poruku kakvo ponašanje se od njega očekuje u takvim situacijama. Dakle, osnovna svrha upućivanja kritike na je mogućnost da osoba uvidi razloge zbog kojih je određeno ponašanje nepoželjno i da ostvari željenu promenu.

Kada kritikujemo važno je da prema drugoj osobi imamo stav poštovanja. Cilj kritikovanja je da druga osoba razume u čemu je pogrešila i da to ponašanje promeni. Kritika je najčešće odraz našeg subjektivnog doživljaja osobe i situacije. Otuda poruke kritike treba da počinju sa rečima kojima izražavamo sopstveni a ne opšti stav. Na primer: ,,Smeta mi...“, ,,Neprijatno se osjećam kad...“, ,,Značilo bi mi kad bi...“. Zbog toga je važno da uvek budemo otvoreni za razgovor u kojem ćemo saznati i mišljenje druge osobe o kritikovanom ponašanju.

Kritika treba da bude jasna i konkretna. Što je jasnije opisano nepoželjno ponašanje, biće jasnije i osobi šta treba da promeni u svom postupanju. Treba da budemo osetljivi i na osećanja osobe čije ponašanje kritikujemo. Vešto upućena kritika, kod osobe čije ponašanje kritikujemo, izaziva dovoljno neprijatnosti, a ne previše. Na ovaj način kritika postaje motivaciona snaga za uvid i potencijalnu promjenu u ponašanju.