Loading color scheme

Blog

3. Odakle potiče Montesori?

Montesori obrazovanje potiče iz 1907. godine, a osnovala ga je Dr Marija Montesori (Maria Montessori), prva žena lekar u Italiji. Ona je zasnovala svoje obrazovne metode na osnovu naučnog posmatranja dečijeg procesa učenja. Vođena svojim otkrićem da deca sama sebe uče, Dr Montesori je dizajnirala "pripremljeno okruženje" u kome deca mogu slobodno da biraju neko od dostupnih razvojno odgovarajućih aktivnosti. Sada, nakon više od jednog veka od prve "dečije kuće" u Rimu (casa di bambini), Montesori obrazovanje se može naći u celom svetu, za uzrast od rođenja do adolescencije.

Jedinstveni pristup obrazovanju Marije Montesori je izrastao od jedne predškolske ustanove do svedski prihvaćene pedagoške metode za samo 20 godina. Njena jedinstvena filozofija je probudila interesovanje naučnika širom sveta, a u decenijama koje su dolazile otvorile su se brojne Montesori škole u čitavoj Evropi, Severnoj i Južnoj Americi i ostalim kontinentima (izuzev Antartika).

Nebrojano mnogo knjiga i članaka o Montesori pedagogiji je objavljeno na gotovo svim jezicima. Dr Marija Montesorij je prvi put objavila svoj pristup obrazovanju dece u knjizi Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini, objavljenoj 1909. godine. Engleska verzija ove knjige pod nazivom The Montessori Method je bila neverovatan uspeh sa obe strane Atlantika.

Godine 1929., Dr Marija Montesori je osnovala Međunarodno Montesori udruženje (Association Montessori Internationala ili AMI) u cilju podrške Montesori školama, obrazovanju vaspitača i nacionalnim Montesori organizacijama širom sveta.

Od 2013. godine, u svetska zajednica Montesori obrazovanih ustanova bogatija je za još jedan Montesori vrtić, Predškolska ustanova "Dečija kuća - Ljubav, vera i nada".