Boravak

Rad sa decom je baziran na celodnevnom boravku. Deca sa vaspitačima sama pripremaju svoj doručak i užinu, a ručak se dostavlja iz specijalizovanih restorana za dečije vrtiće (catering service). Kvalitetna i nutricionistički dobro izbalansirana hrana je važna za pravilan razvoj i rast dece. Jelovnik sastavlja nutricionista, a jela zadovoljavaju sve nutritivne potrebe dece. Deca učestvuju u postavljanju i pospremanju stola. Pribor za ručavanje je stakleni i porcelanski, čime se deca uče kulturi obedovanja, rukovanju priborom i sticanju radnih navika. Uglavnom, deca sa velikim zadovoljstvom učestvuju u tim aktivnostima, uče se timskom radu, pažnji, strpljenju, preciznosti, razvijaju motoriku i koncentraciju.

Radno vreme je od 8:00 do 17:00 časova.

08:00-09:00 - Dolazak dece, doručak i slobodna igra.

09:00-09:45 - Kalendar, krug tišine i usmerene aktivnosti.

09:45-11:00 - Individualne aktivnosti prema interesovanju.

11:00-11:15 - Užina.

11:15-12:15 - Boravak dece napolju.

12:15-13:00 - Strani jezik (engleski i nemački).

13:00-15:00 - Ručak, pričanje priča, odmor.

15:00-15:15 - Užina.

15:15-17:00 - Individualne i/ili grupne aktivnosti prema interesovanju dece do odlaska kući.

Napomena: Postoje odstupanja u dnevnim aktivnostima u zavisnosti od uzrasne grupe i interesovanja dece.