Vrtićka grupa

Deca koriste isključivo svoje kupatilo u kojem je sve prilagođeno njihovim potrebama i visini. Posle ručka svi peru zubiće i na ovaj način deca stiču dobre higijenske navike.