Vrtićka grupa

Prostor za decu od 3 do 6 godina. Ovde deca rade sa senzornim, matematičkim i jezičkim materijalima.