Vrtićka grupa

Ovde deca rade sa praktičnim materijalima. To su materijali koje deca svakodnevno susreću, a koji su im najčešće nedostupni, jer odrasli ne dozvoljavaju "igranje sa stvarima koje nisu za decu". U ove aktivnosti spadaju suvo i mokro presipanje, seckanje, postavljanje stola, nizanje, mešanje, odvrtanje i zavrtanje poklopca, sortiranje prema različitim kriterijumima, pertlanje, čišćenje, slaganje garderobe...

Deca se uče lepom ponašanju i pozdravljanju (hvala, molim, izvinite), dobrim manirima (kako se sedi za stolom i kojim tonom se obraćaju drugima).