Vrtićka grupa

Ovo je muzički kutak i njemu se deca najviše obraduju. Sa uživanjem uče o muzičkim instrumentima.