Vrtićka grupa

Ovde deca ostavljaju svoje jakne i cipele i obuvaju pantofne za boravak u vrtiću. Još na ulazu u vrtić se svi obraduju našim ribicama o kojima deca brinu sa velikim uživanjem.