Loading color scheme

Montesori

Pedagogija

Montesori pedagogija se zasniva na potrebama deteta, a cilj vaspitanja je da svakom detetu omogući da nađe svoju ulogu, svoje mesto i svoj cilj postojanja i dati mu mogućnost da to ostvari, da razvije svoje potencijale i da nauči da se socijalno odnosi prema okolini.

Upijajući um: Nesvesni upijajući um se odnosi na rano učenje u periodu do 3. godine. Dete nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um se odnosi na period od 3. do 6. godine, obeležava pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom i javljanja veština. Dete tada pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanjem složenijih veština.

Periodi posebne osetljivosti: U početku nagoni podstiču dete na određenu aktivnost, a zatim je unutrašnja osetljivost ta koja vodi dete ka izboru u raznolikoj sredini, do onoga što mu je nužno za razvoj, tako što ga čini osetljivim za neke stvari, a indiferentnim za druge.

Aktivnost deteta: Kretanje se ne shvata kao gimnastika, nego kao filozofija kretanja, ona je elementarna potreba deteta.

Nezavisnost: Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji deteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja. „Pomozi mi da uradim sam!

Samostalnost: Montesori vaspitač podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge: odbacuje posrednički ili zaštitnički stav prema detetu i čeka da mu se dete samo obrati kada za to ima potrebu.

Sloboda: Sloboda ne znači da svako čini što hoće, nego da je sam sebi gospodar. To je razvojni proces, pri kojem se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje i odgovornost. „Granica moje slobode je sloboda drugih.“

Pripremljena sredina: Podrazumeva sredinu koja je primerena potrebama deteta i nudi sve što je detetu potrebno za fizički, umni i duševni razvoj. Igra ključnu ulogu u razvoju deteta. Montesori pedagogija postavlja izuzetno stroga pravila za pripremanje sredine za boravak dece.

Montesori materijali: Montesori materijali su posebni didaktički materijali. Osobine materijala: dostupnost detetu, podsticanje aktivne detetove delatnosti, primerenost potrebama i sposobnostima deteta, mogućnost uočavanja greške u radu, od jednostavnijeg ka složenijim, od konkretnog prema apstraktnom, uvek se nalazi na istom mestu, složeno istim redosledom. Prezentaciju materijala vaspitač izvodi kroz "osnovnu lekciju".

Montesori vaspitač: Odrasla osoba je uzor deci. Montesori vaspitač vodi indirektno. Zna da dopusti detetu da samo gradi svoju ličnost, nalazi svoj sopstveni ritam, samo odlučuje i postaje nezavisno. Umeće je Montesori vaspitača da nasluti pojavu perioda posebne osetljivosti kod pojedinog deteta i potom mu ponudi za takvu situaciju primereni materijal.

Nagrada i kazna: Umesto nagrade i kazne, u Montesori pedagogiji se unutrašnja motivacija za rad podstiče pohvalom, individualnim pristupom i primerenim zadacima.