Loading color scheme

O nama

Jelica Babović

U radu sa decom, u prvom planu mi je posmatranje, a potom delanje. Decu posmatram kao individue koje kroz različite...

...svakodnevne situacije i aktivnosti ispoljavaju svoje razvojne potrebe. Smatram da se kvalitetnim posmatranjem svakog pojedinačnog deteta može proceniti šta je i koliko detetu potrebno u određenim periodu razvoja. U roditeljima vidim ravnopravne partnere sa kojima želim da zajedničkim angažovanjem dođemo do cilja a to je razvoj deteta i njegovih potencijala. U radu sa kolegama, na prvom mestu mi je timski rad. Trudim se da svoj posao radim najbolje što mogu, kako bih iskoristila ukazano poverenje i priliku da radim ovaj veoma odgovoran posao. Ljudi koji me isnspirišu nisu samo iz oblasti vaspitno – obrazovnog rada, već svi ljudi i deca koja svojim ličnim zalaganjima, verom u sebe, upornošću i istrajnošću osete euforiju ličnog zadovoljstva u postignutim uspesima.