Loading color scheme

O nama

Bojan Šijan

Kao student psihologije u Sarajevu, slušao sam predavanja o Montesori pedagogiji. Pored studentskih predavanja, istaknuti...

beogradski psihijatar i psihoterapeut Vladeta Jerotić, često je u emisiji Agape podsjećao na izuzetnu knjigu ,,Upijajući um“ Marije Montesori. To su bili prvi utisci o ovoj metodi koje sam upijao u nadi da ću jednom i u praksi pratiti učinke primjenjivanja Montesori materijala u radu sa djecom. Po dolasku u Beograd, prvi posao koji sam odabrao je posao psihologa u PU Dečija kuća – Ljubav, vera i nada, gdje se primjenjuje Montesori pedagogija. Srećan sam što sam dobio priliku da, u dobro organizovanom prostoru i sa mnoštvo didaktičkih materijala, pratim proces učenja i razvoja djece. Pored rada sa djecom posvećen sam i savjetodavno/psihoterapijskom radu sa roditeljima u vrtiću. Promišljanje o savremenom roditeljstvu i o ulozi roditelja u podsticanju razvoja ličnosti i društva, postalo je neophodan referentni okvir u praktičnom radu. Svakodnevno i kontinuirano baviti se razvojem djeteta predstavlja istinsko usavršavanje u profesionalnom sazrijevanju. Rad psihologa u vrtiću za mene predstavlja dinamično polje susreta sa dušom djetinjstva kojoj se često vraćam, ne bi li se približilo tajni Delfskog proročišta: ,,Upoznaj samog sebe.“