Loading color scheme

O nama

Nada Todorović

Rođenjem Andreja i Marka, počela sam intenzivno da razmišljam koliko veliki uticaj ima detinjstvo na odrastanje i formiranje ličnosti.

Imala sam utisak da oko mene roditelji previše štite decu i šalju im poruku da nisi dovoljno veliki i dovoljno dobri za mnoge stvari. Shvatila sam da poruke koje šaljemo našoj deci u najranijem uzrastu zapravo utiču na formiranje uverenja. Ako želimo da dete izgradi jaku ličnost, trebamo mu obezbediti podsticajno okruženje , da bi o sebi razvilo pozitivno mišljenje i da je vredno samo po sebi. Od najranijeg uzrasta sam svoje sinove podsticala da su samostalni, da ne traže pomoć za sve ukoliko im nije zaista potrebna i ohrabrivala ih i podsticala da istražuju ovaj divan svet koji ih okružuje. Montesori program mi je u velikoj meri pomogao da razumem potrebe deteta. Nakon rođenja ćerke Mile, odlučila sam da osnujem Dečiju kuću Ljubav, vera i nada. Ovo ime sam odabrala jer smatram da svi mi koji radimo sa decom imamo veliku odgovornost u formiranju uspomene na njihovo detinjstvo. Zato i naš vrtić nosi ime najvećih vrlina, ljubav od koje sve počinje, ljubav prema deci, životu, poslu, vera u našu decu jer ona jesu naša budućnost i nada da ćemo doprineti stvaranju lepih uspomena na bezbrižne dane njihovog detinjstva.

"Life affords no greater responsability, no greater privilege, than the raising of the next generation." - C. Everett Koop